Common data service

Uteslut behovet av externa databaser genom att samla, lagra och hantera all företagsdata i Microsoft CDS. Få säker åtkomst till ditt företags data från Power Platform-tjänster och Microsoft Dynamics för att kunna bygga applikationer direkt mot din lagrade data.

För tillfället har vi inga konsulter som kan hjälpa dig med [ämne].

Är du intresserad av att boka ett Bollplank för [ämne]? Hör av dig till oss - vi kanske har en konsult på ingång!

Boka

Laddas inte bokningssidan? Prova öppna hemsidan i en annan webbläsare.