Databas/DBA (MS SQL)

Vare sig du är, har eller behöver en databasadministrator kan vi hjälpa dig. Våra konsulter arbetar främst med Microsoft SQL och kan supporta hela livscykeln av databaser, samt ge riktlinjer för hur ni och era användare ska interagera med och använda er databas för att upprätthålla säker lagring.

För tillfället har vi inga konsulter som kan hjälpa dig med [ämne].

Är du intresserad av att boka ett Bollplank för [ämne]? Hör av dig till oss - vi kanske har en konsult på ingång!

Boka

Laddas inte bokningssidan? Prova öppna hemsidan i en annan webbläsare.