Digital coach

Vår digitala coach fokuserar på att bidra med en stödstruktur för roller så som IT-chefer i processen att förändra sin verksamhet och utveckla sitt samarbete med supporterande funktioner. Målet är att utveckla sitt bemötande och samarbete med organisationens affärsverksamhet.

För tillfället har vi inga konsulter som kan hjälpa dig med [ämne].

Är du intresserad av att boka ett Bollplank för [ämne]? Hör av dig till oss - vi kanske har en konsult på ingång!

Boka

Laddas inte bokningssidan? Prova öppna hemsidan i en annan webbläsare.