Få hjälp med att bedriva flexibelt projektarbete där fokus ligger på att skapa värde så tidigt som möjligt i projektets fas. Avgränsat, stegvis och cirkulärt. Våra coacher stödjer dig i att, enligt metodiken bakom Scrum, strukturera och fördela arbetsuppgifter bland fysiska resurser samt inom projektets tidsram. Vi hjälper dig att navigera i ett Scrum-baserat arbetsflöde med principer som ramverket bygger på. Samt ger tips och råd om praktiskt tillvägagångsätt och hur man kan hantera vanliga situationer som kan uppstå.

För tillfället har vi inga konsulter som kan hjälpa dig med [ämne].

Är du intresserad av att boka ett Bollplank för [ämne]? Hör av dig till oss - vi kanske har en konsult på ingång!

Boka

Laddas inte bokningssidan? Prova öppna hemsidan i en annan webbläsare.