Storage & backup

Att säkerställa kostnadseffektiva och fungerade lösningar för storage och backup i din miljö har stor påverkan för dina möjligheter att maximera nyttan av dina system. Vi har erfarenhet av en rad olika tjänster som till exempel Azure Log analytics och Azure monitor som kan användas för loggning av dina resurser i Azure. Vidare kan vi även vägleda dig genom de många olika alternativ som finns när det kommer till storage i Azure för att skapa säkra och effektiva lösningar utifrån er specifika miljös förutsättningar.

Boka

Laddas inte bokningssidan? Prova öppna hemsidan i en annan webbläsare.

Copyright - 2020 - Accigo AB - All rights reserved -

topachor_buttom_edited.png