ERP system

Centralisera företagsdata med integrerade IT-system som tar hand om din organisations ekonomi, transaktioner och logistik för att underlätta dess ledning och administration. Få hjälp med att migrera över företagsdata till, eller med att mer effektivt hantera, ett övergripande ERP-system. Fokus ligger på att standardisera och automatisera processer i syftet att förbättra produktivitet, insikt och informationssäkerhet.

  • Common data service

    Uteslut behovet av externa databaser genom att samla, lagra och hantera all företagsdata i Microsoft CDS. Få säker åtkomst till ditt företag...

  • Dynamics 365

    Samordna ditt företags ERP-verksamhet med Microsoft Dynamics 365 och lär dig att effektivt använda affärssystemets uppsättning av affärsappa...

  • Dynamics AX
  • Dynamics NAV
Copyright - 2020 - Accigo AB - All rights reserved -

topachor_buttom_edited.png