Säkerhet

Få hjälp med att hålla konfidentiell och känslig information säkert lagrat så att du kan känna dig trygg med din verksamhets informationshantering. Vare sig du förvarar företagsdata i lokala databaser eller i molnet kan vi assistera dig med både informations- och IT-säkerhet. På den digitala arbetsplatsen behövs tillförsikt delvis mot det externa, men också inom den interna organisationen. Det blir nämligen inte säkrare än den svagaste länken - människan.

  • IT-säkerhet

    Skydda verksamhetens information, maskin- och programvara genom att öka riskförståelsen inom organisationen och analysera existerande säkerh...

  • Informationssäkerhet

    Säkerställ pålitlig intern åtkomst till verksamhetskritiska data och hindra läckage, korruption och förlust av information. Fokus ligger på ...

Copyright - 2020 - Accigo AB - All rights reserved -

topachor_buttom_edited.png