Nathalie Liljedal

Web & Productivity

Office 365/SharePoint, Samarbete, intranät och fillagring i molnet. det är något jag brinner för!

Boka mig

Nathalie kan hjälpa dig med:

Förändringsledning, Office 365, Projektledarstöd, User Adoption - Office 365

I rutan 'Anteckningar' nedan, skriv in vilket av dessa ämnen du vill att ditt Bollplank-möte ska handla om.

Laddas inte bokningssidan? Prova öppna hemsidan i en annan webbläsare.

Copyright - 2020 - Accigo AB - All rights reserved -

topachor_buttom_edited.png